Doel & Missie

Spelenderwijs gezonder gedrag

Lees verder ▼

Visie

Iets heeft zoveel waarde als door de mens eraan gegeven. Een mens heeft zoveel waarde als door de mensen om hem heen, aan hem gegeven. Hoe meer waarde een mens aan zijn omgeving geeft, hoe meer waarde hij ontvangt. In onze maatschappij wordt er meer waarde gegeven aan objecten en gemak dan menselijke contact.

Doel

Een bijdrage leveren aan het verleggen van de focus van objecten en gemak naar menselijk contact.

Doel en visie komen samen in de opzet van ‘Taru van den Born B.V.’, daarnaast komt het terug in de werkwijze en resultaten van het bedrijf. Het voornaamste deel van de klanten dat het bedrijf benadert is vastgelopen in de verwachtingen van de maatschappij; vriendschappen, school, carrière etc. Dit heeft duidelijk effect op het levensgeluk van de klant.

De klanten zijn vaak al ondersteunt door andere hulpverleners, ouders, school en andere instanties. Echter is deze zorg vaak vastgelopen omdat de focus ligt in de terugkeer naar de maatschappij in dezelfde vorm en onder dezelfde voorwaarden als waarin de situatie is vastgelopen. In onze maatschappij ligt productiviteit, status, groei en andere zaken buiten het persoon centraal. Onze doelgroep heeft hier geen verbinding mee en kan hier door hun problematiek ook niet in meekomen. Vanuit ‘Taru van den Born B.V.’ wordt de nadruk terug op het persoon en zijn behoeften gelegd en hoe deze een plek hebben binnen de maatschappij, onder hun eigen voorwaarden en vorm.

Deze zelfde benadering wordt ook toegepast op de bedrijfsvoering, waarbij de gezamenlijke behoeften van de individuele werknemers de algemene norm vormen en niet die van het bedrijf of directie. De doel vanuit het bedrijf is om daarnaast een stabiele en duurzame context neer te zetten, wat gedaan wordt door de economische aspecten opgelegd van buitenaf zo goed mogelijk te koppelen aan de intrinsieke doelen van de medewerkers.

Download

Methodiek